Trong năm học 2020- 2021, trường MG Tân Bình 2 đón nhận thêm 30 trẻ vào lớp nhà trẻi  và  120 trẻ vào lớp mầm non, nâng tổng số học sinh của Nhà trường tính đến ngày 5/9 là 438 học sinh.